Tất cả tin tức

Camera giám sát Dome sử dụng định dạng video HD-SDI

Camera giám sát Dome sử dụng định dạng video HD-SDI

Camera định dạng HD-SDI được đưa ra thị trường ngày 15/4/2013 bởi CCTV CameraPros - Nhà cung cấp sản phẩm camera giám sát và hệ thống an ninh lớn tại Mỹ và là doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu của Cựu chiến binh Mỹ.