Bàn điều khiển camera

Bàn điều khiển camera Samtech

Bàn điều khiển camera Samtech

  • Điều khiển quay quét, nhớ 250 vị trí 
  • Cài đặt trực tiếp vào Menu chính của Camera

4.150.000₫