Cập nhật catalogue sản phẩm trong hệ thống camera giám sát an ninh Samtech Việt Nam