Logo Samtech hoặc gõ https://logo.samtech.vn

 

PHẦN MỀM ĐƠN GIẢN:

 

1/ Phần mềm xem camera trên máy tính chạy hệ điều hành Win 32 Bit: General_VMS_Win32_V1.20.0.14.T.20170624.rar hoặc gõ http://vmswin32.samtech.vn

 

2/ Phần mềm xem camera trên máy tính chạy hệ điều hành Win 64 Bit: General_VMS_Win64_V1.0.0.1.T.20170218.rar hoặc gõ http://vmswin64.samtech.vn

 

3/ Phần mềm xem camera trên máy tính phiên bản 3.1 có thêm 1 số chức năng: General_CMS_V3.1.0.4.T.20160218 hoặc gõ http://cmsv31.samtech.vn 

 

 

PHẦN MỀM CHUYÊN SÂU:

 

 

 

NÂNG CẤP FIRMWARE KHÔNG CẦN CMS:

 

 

 

XEM LẠI FILE (VIDEO/ẢNH) KHI TẢI VỀ MÁY TÍNH VỚI ĐỊNH DẠNG H264 (với định dạng AVI thì xem bằng Windows Media Player luôn nên khách hàng không cần tải về thêm) 

 

     

    TẢI PHẦN MỀM YI IOT CHO MÁY TÍNH 

       

      Download toàn bộ các file trên: ấn vào đây