Sau khi đã hoàn thành việc lắp đặt và cài đặt hệ thống Camera giám sát qua mạng Intenet,nếu thấy cần thiết,chúng ta sẽ thiết lập thêm tính năng "Gửi thông báo qua e-mail" khi hệ thống phát hiện chuyển động, mất hình, có xâm nhập ... tăng cường khả năng cảnh báo sớm, nâng cao sự an toàn cho  ngôi nhà bạn.
 
 
Các bước cài đặt chế độ "Gửi thông báo qua e-mail" như sau:
 
Tốt nhất chúng ta nên dùng tài khoản e-mail của Google làm hộp thư gửi đi vì với Yahoo và Hotmail có thể bị khóa tài khoản nếu mỗi ngày nhận quá 100 e-mail dạng POP3. Nếu chưa có tài khoản Gmail, chúng ta cần tạo một tài khoản mới.
 
Sau đó
 
-Đăng nhập hệ thống trực tiếp trên đầu ghi Samtech hoặc qua phần mềm CMS.
-Vào mục "Device Config" chọn "Net Sevice".
 
 
 
 
-Trong "Net Service" chọn "E-mail".Hệ thống sẽ xuất hiện  cửa sổ để cài đặt các thông số e-mail nhận và gửi.
 
 
 
-Tích vào ô "Enable". Ô "Smtp server" gõ địa chỉ 'smtp.gmail.com". Mục "Port" gõ cổng "465".
-Tích vào ô "Need SSL"
-Ô "Use name" ta gõ địa chỉ hòm thư G-mail gửi đi. Ô "Password" gõ mật khẩu.
-Ô "Sender" gõ địa chỉ  hòm thư gửi đi.Ô "Receiver" gõ địa chỉ hòm thư nhận thông báo.
-Ô "Title" gõ nội dung cần thông báo (Tùy ý).
 
 
 
 
-Nhấn "Mail testing",sau vài giây hệ thống sẽ báo "Test message sent success",Nhấn OK để hoàn thành cài đặt.
 
 
 
Kiểm tra trong hòm thư nhận chúng ta sẽ thấy một thông báo.
 
Theo Samtech.vn
Mời bạn xem thêm: