Việc đặt mật khẩu cho từng camera sẽ giúp chúng ta dễ dang kiểm soát được số camera của mình 

Đầu tiên chúng ta khởi động app Yi iot > Cài đặt > Kích hoạt phần bảo vệ mã Pin

Cách đặt mã pin bảo mật cho camera giám sát Samtech

Ở đây chúng ta nhập mã pin mình muốn bằng 4 Số > Nhập lại mã pin.

Vậy là đã hoàn thành.

Từ giờ camera sẽ bị khóa muốn xem được camera đó chúng ta phải nhập đúng mã pin của chúng ta đã nhập vào, như vậy sẽ đảm bảo việc bảo mật cho camera. 

HOTLINE TƯ VẤN LẮP ĐẶT CAMERA GIÁM SÁT 0926550000