Trong phương thức kết nối hệ thống Camera Samtech qua mạng Internet sau khi đã  hoàn thành việc lắp đặt  bằng công nghệ điện toán đám mây (Cloud server) dùng trên hệ điều hành  Android. chúng tôi xin chia sẻ với bạn đọc các cách kết nối dùng trên hệ điều hành iOS và máy tính.

 

Với hệ điều hành iOS chúng ta cài đặt như sau: 
Bước 1:Tải về ứng dụng vMeye Clodd tại App Store và cài đặt trên điện thoại. 
Bước 2: Mở ứng dụng vMeyeCloud vào mục "By Device", nhấn "Add" để thêm thiết bị.
Bước 3: Trong mục "Login mode" chọn "Serial", sau đó điền số chuỗi đã ghi nhớ vào ô "Serial number".
Bước 4: Điền vào ô "User ID" là "Admin", ô "Password" để trống. Các thông số bảo mật này có thể sửa sau này nếu cần thiết.
Nhấn "Save" để hoàn thành việc cài đặt. 
Quay lại trang chính,kích vào địa chỉ vừa thiết lập để bắt đầu việc giám sát hệ thống qua trên điện thoại thông qua 3G hoặc Wifi. 
 

Với hệ thống máy tính ta có 02 cách sau để giám sát hệ thống Camera Samtech thông qua công nghệ điện toán mây:
Bước 1: Tạo 1 Account trên trang chủ www:dvrcenter.net. Vào mục "Register" để đăng ký. 
- Sau khi đã có tài khoản, đăng nhập vào trang chủ, chọn 'Device manager", nhấn chữ "Add" 
- Ô "Serial no" điền số chuỗi đã ghi nhớ vào. 
- Ô 'Device name" điền tên tùy ý. 
- Ô "User name " và Password' điền như với điện thoại thông minh. 
Nhấn "OK' để hoàn tất việc cài đặt. 
Nhấn "My Device' ta sẽ thấy thiết bị vừa cài đặt. Kích vào đó để bắt đầu giám sát hệ thống. 

Bước 2: Dùng phần mềm quản lý tập trung (CMS) có trong đĩa cài đặt của đầu ghi Samtech.
- Cài đặt CMS lên máy tính từ đĩa CD-ROM đi kèm đầu ghi Samtech. 
- Mở ứng dụng CMS, tạo "Area" mới với tên tùy thích.
- Nhấn "System" chọn "Device manager". 
- Từ "Area' mới tạo,chọn "add device" 
- Mục "Device name" đạt tên tùy ý sau đó kích vào ô "Cloud". 
- Ô "Serila ID" điền số chuỗi đã ghi nhớ vào. Ô "User name " và Password' điền như với điện thoại thông minh. 
Nhấn "OK' để hoàn tất việc cài đặt. 
Thiết bị vừa cài đặt sẽ hiển thị lên cột bên trái của giao diện ứng dụng.Kích vào đố để giám sát hệ thống. 

 
Samtech.vn​
Mời bạn xem thêm: