Cách lựa chọn những thiết bị nhà thông minh phù hợp với nhu cầu nhất và tiết kiệm nhất


-    Giải pháp 1: Sử dụng google assistant hoặc google home mini, google home hub làm trung tâm, bên cạnh đó dùng các thiết bị của hãng khác . 

Giải pháp này phù hợp khi sử dụng ít thiết bị, sử dụng ít hãng, có nhu cầu automation không quá phức tạp. 

Ưu điểm: Dễ sử dụng và tiết kiệm

Nhược điểm: Quá phụ thuộc vào internet, tốc độ thực thi và phản hồi chậm, không được riêng tư (do được đưa lên server)

Cách lựa chọn những thiết bị nhà thông minh phù hợp với nhu cầu nhất và tiết kiệm nhất

   Giải pháp 2: Dùng Pi cài home assistant làm trung tâm, google home mini nhận giọng nói và các thiết bị khác. 

Giải pháp này phù hợp khi bạn sử dụng nhiều thiết bị, nhiều hang và nhu cầu automation phức tạp

Ưu điểm: Hoàn toàn không phục thuộc vào internet, tốc độ thực thi nhanh, thực hiện được các automation phức tạp.

Nhược điểm: cần phải có 1 số kiến thức nhất định và tốn chi phí cho thiết bị cài đặt home assistant.

Liên hệ tư vấn thiết bị thông minh Smart Home: 0926550000