Trước khi tiến hành cài đặt, bạn cần tải ứng dụng Smart Life (hoặc Tuya Smart) trên Apple App Store hoặc Google Play Store.

Nếu muốn cài đặt các thiết bị Tuya sử dụng sóng Zigbee, bạn cần thiết lập trung tâm điều khiển trước và sau đó là thêm các thiết bị bạn có vào hệ thống. Với bài viết này Gu Công Nghệ sẽ sử dụng Tuya Zigbee Gateway (Wifi) và cài đặt trên ứng dụng Smart Life. Thiết bị khác cũng sẽ có cách làm tương tự

 

Cài đặt Gateway

Bước 1: Cấp nguồn cho Gateway và mở ứng dụng Smart Life → Chọn biểu tượng  → Cổng kiểm soát

Bước 2: Gateway (Zigbee) → Chọn và nhập mật khẩu Wifi nhà bạn (Wifi 2.4 GHz) → Chờ một lúc để ứng dụng tìm thấy thiết bị

Bước 3: Đổi tên nếu bạn muốn, bằng cách nhấp vào thiết bị vừa tìm thấy → Hoàn tất

Cài đặt thiết bị Tuya sử dụng sóng ZigbeeCài đặt thiết bị Tuya sử dụng sóng ZigbeeCài đặt thiết bị Tuya sử dụng sóng Zigbee

 

Thêm các thiết bị

Sau khi thiết lập thành công Gateway, bạn có thể thêm bất kì thiết bị Tuya nào sử dụng sóng Zigbee vào hệ thống để quản lý và điều khiển chúng một cách dễ dàng:

Tại màn hình chính của ứng dụng, chọn Zigbee Wireless Gateway (tùy vào tên bạn thiết lập cho trung tâm điều khiển)

Add subdevice → LED already blink → Đợi một chút để ứng dụng tìm thấy thiết bị

Đổi tên thiết bị nếu muốn → Chọn Hoàn tất để kết thúc quy trình thiết lập

Cài đặt thiết bị Tuya sử dụng sóng ZigbeeCài đặt thiết bị Tuya sử dụng sóng ZigbeeCài đặt thiết bị Tuya sử dụng sóng Zigbee