Các thông số cảm biến 1/3 inch hay 1/4 inch thể hiện diện tích của cảm biến trong camera. Về lý thuyết tất cả các cảm biến đều có diện tích lớn sẽ cho hình ảnh đẹp nhất, kể cả những cảm biến độ phân giải 50 mega excel nhưng diện tích cảm biến 1/4 inch thì chưa chắc đã đẹp bằng cảm biến chỉ có 20 mega excel nhưng diện tích cảm biến lên tới 1/2.5 inch. 

Vì vậy đối với camera 5 chấm nhưng diện tích cảm biến 1/4 inch cũng không có nghĩa lý gì nhiều so với cảm biến thấp nhưng diện tích cảm biến lớn.

Mọi chi tiết về vấn đề kĩ thuật, độ phân giải của cảm biến mời bạn truy cập trang web Samtech.vn 

Mời bạn xem thêm combo camera của Samtech: