Tất cả các camera an ninh hiện nay đều dùng nguồn điện 12V và dòng khoảng 1A cho một camera. Vì vậy tùy theo quy mô của hệ thống camera chúng ta có thể lựa chọn nguồn điện phù hợp cho hệ thống (5A, 10A, 20A, 30A,...) 

Mọi chi tiết về hệ thống nguồn cho hệ thống camera mời bạn truy cập trang web Samtech.vn để biết thêm thông tin

Mời bạn xem thêm combo camera của Samtech: