Camera ảnh nhiệt là camera chuyên dụng để lắp trong lò nung hoặc các kiểm soát y tế ở sân bay. Mục đích của camera ảnh nhiệt là qua hình ảnh hiện trên camera chúng ta có thể biết nhiệt độ của vật thể (con người), có thể biết ai sốt từ xa mà không cần tiếp cận. Vì vậy camera này sẽ có hạn chế ứng dụng trong một số trường hợp cụ thể hơn.


Mọi chi tiết về camera ảnh nhiệt mời bạn truy cập trang web Samtech.vn để tìm hiểu thêm 

Mời bạn xem thêm combo camera của Samtech: