Về cơ bản hệ thống camera giám sát lắp ở bãi gửi xe hoặc là các cổng soát vé thì giống như tất cả các camera thông thường. Tuy nhiên có 2 điểm khác biệt cơ bản:

- Phần mềm phát hiện biển số khi xe đi qua có thể đọc được biển số đưa lên dữ liệu của hệ thống.

- Camera phải khung hình có tối thiểu từ 60-120 hình/s, khung hình cao để nhìn rõ biển số xe khi chuyển động. 

Mọi chi tiết về lắp đặt camera cho hệ thống giám sát đỗ xe, soát vé mời bạn truy cập trang web Samtech.vn để xem chi tiết

Mời bạn xem thêm combo camera của Samtech: