Chế độ ghi hình theo chuyển động của đầu ghi nghĩa là trong một khoảng không nhất định, khi có vật thể chuyển động thì kích hoạt chế độ ghi hình của đầu ghi. Mục đích của chế độ ghi hình theo chuyển động, thứ nhất là có thể tiết kiệm được ổ cứng tối ưu hóa dung lượng của ổ cứng, để có thời gian lưu trữ dài hơn. Thứ 2 là với những sự kiện xảy ra thì chúng ta có thể nắm bắt được trực tiếp sự việc đó khi có vật thể xâm nhập. 

Đối với đầu ghi hình samtech thì tất cả các modem đều có chế độ này và có chế độ chọn độ nhạy (ví dụ như muỗi, ruồi thì sẽ không ghi hình lại) chỉ ghi hình lại con người (những vật thể lớn) và khoanh vùng những vị trí cần ghi theo chuyển động.

Mọi chi tiết về cách cài đặt chế độ ghi hình theo chuyển động mời bạn truy cập trang web Samtech.vn để xem thêm 

Mời bạn xem thêm combo camera của Samtech: