Hiện nay tất cả các đầu ghi hình camera của các hãng là chưa hỗ trợ việc xóa hình từng đoạn như thế mà chỉ có hỗ trợ format tức là xóa toàn bộ dữ liệu có trong ổ cứng ghi hình.

Mọi chi tiết về vấn đề lưu trữ, xóa hình mời bạn truy cập trang web Samtech.vn để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết.

Mời bạn xem thêm combo camera của Samtech: