Có 2 phương thức:
- Rút nguồn camera đó ra khỏi nguồn điện 
- Mặc dù camera không tắt nhưng hoàn toàn hình ảnh camera không được lưu trữ về đầu nữa bằng cách sử dụng chế độ chắn video có sẵn tích hợp ở trong đầu ghi hình của Samtech 


Mọi chi tiết về cách cài đặt cũng như che video của hệ thống camera mời bạn truy cạp Samtech.vn chúng tôi sẽ hướng dẫn cụ thể hơn. 

Mời bạn xem thêm combo camera: