Đây là một khái niệm thông tin truyền đa hướng, chỉ chế độ trao đổi thông tin trong đó thông tin được gửi từ một điểm tới nhiềuđiểm khác còn lại, tức là một nguồn và nhiều đích đến 

Multicasting là gì?

Multicast là thuật ngữ được sử dụng để mô tả cách thức truyền tin được gửi từ 1 hoặc nhiều điểm đến 1 tập hợp các điểm khác. Trong trường hợp này có thể là 1 hoặc nhiều người gửi, và thông tin được phân phối cho 1 tập hợp các điểm thu. Multicast hữu ích nếu 1 nhóm khách hàng yêu cầu 1 bộ dữ liệu chung cùng 1 lúc. Việc truyền Multicast sẽ có thể tiết kiệm băng thông 1 cách đáng kể.

Trong công nghệ camera theo dõi, Multicast là một khái niệm thông tin truyền đa hướng, chỉ chế độ trao đổi thông tin trong đó thông tin được gửi từ một điểm tới nhiều điểm khác còn lại, tức là một nguồn và nhiều đích đến (Nhiều không có nghĩa là tất cả ). Trong mô hình Multicast thì nhiều nơi truy xuất đồng thời một dữ liệu từ đầu ghi Analog hoặc đầu ghi IP.

Tính năng Multicasting Avtech được hỗ trợ để nâng cao hiệu quả truyền tải giữa đầu ghi hình IP, đầu ghi hình Analog và CMS. Giúp tăng hiệu quả cho người sử dụng từ các phòng điều khiển khác nhau, có thể nhanh chóng có được những gì họ muốn xem mà không bị trễ hình.

Ưu điểm của công nghệ multicasting

Tối ưu băng thông đường truyền
Giảm tải kết nối với server
Tăng băng thông cho hệ thống
Xem trực tiếp video mà không trễ hình

Một số đầu ghi hình sử dụng công nghệ multicasting:

Đầu ghi hình IP (NVR) : AVH516A, AVH316 và một số dòng đầu ghi Analog Avtech sẽ được cập nhật trong thời gian tới.

Nguồn tham khảo: Sóng nhạc