Tất cả các đầu ghi phát ra tiếng bíp bíp đều có sự cố hoặc báo động đã được cài đặt ở trong đầu. Có những nguyên nhân tiêu biểu sau: ổ cứng sắp đầy (để người dùng có thể cần những lưu trữ, thì lưu lại trước khi bị lưu đè), chuyển động, mất hình, xung đột mạng, ổ cứng lỗi, có người xâm nhập nhiều lần,... thì hệ thống cũng phát ra những tiếng bíp bíp để cảnh báo người dùng. Vì tất cả những vấn đề đó liên quan đến lưu trữ và an ninh gia đình nên đầu sẽ có cảnh báo, nếu bạn cảm thấy bị làm phiền thì có thể tắt âm thanh đi cũng được. 

Mọi chi tiết liên quan đến việc báo động của đầu ghi mời bạn truy cập trang web samtech.vn để tìm hiểu thêm

Mời bạn xem thêm combo camera của Samtech: