Tất cả các đầu ghi đều có mục cài đặt ngày, giờ, múi giờ để có thể cập nhật được chính xác. Ở trong đầu ghi Samtech thì có thêm một mục nữa là cập nhật ngày giờ tự động theo mạng, nếu bạn sử dụng mạng internet thì chức năng này tự động cập nhật chuẩn theo múi giờ nên bạn không lo vấn đề sai giờ nữa.

Mọi chi tiết về cách cài đặt ngày giờ tự động, mời bạn truy cập trang web Samtech.vn để xem chi tiết.

Mời bạn xem thêm combo camera của Samtech: