Nguyên nhân đầu ghi bị treo tức là không khởi động được, thì nó có thể xảy ra một số sự cố sau: đang chạy bình thường mà treo thì do nguồn cấp cho đầu và ổ cứng không đủ hoặc có sự cố trong đầu ghi. Có thể xử lý là thay nguồn cấp cho camera, nếu cắm điện vào trường hợp vẫn không khởi động thì cách ly ổ cứng ra khỏi đầu ghi, nếu vẫn tiếp tục không khỏi động thì nên đem đến trung tâm bảo hành. 

Mọi chi tiết về các khắc phục sự cố đầu ghi không khởi động được mời bạn truy cập trang web Samtech.vn để xem thêm thông tin

Mời bạn xem thêm combo camera của Samtech: