DNS( Domain Name System ): là dịch vụ phân giải tên miền theo từ dựa trên địa chỉ IP. DNS là sườn sống quan trọng của Internet ngày nay, nếu ko có DNS thì việc truy cập internet theo 1 chuỗi dãy số dài rất khó nhớ. Để giải quyết vấn đề trên thì Microsoft đã cung cấp cho chúng ta dịch vụ DNS, có nhiệm vụ phân giải tên miền từ các chuỗi dãy số ra thành tên để giúp chúng ta dễ dàng nhờ. Ví dụ : http://63.220.1.56 là địa chỉ IP WAN (địa chỉ ip dùng để giao tiếp ra ngoài Internet) của trang http://ngoisao.net . Thay vì ta phải gõ dãy số dài dòng phức tạp như http://63.220.1.56 thì ta chỉ việc nhập http://ngoisao.net vào là hệ thống DNS sẽ tự động phân giải chuỗi ký tự http://ngoisao.net ra thành địa chỉ Ip http://63.220.1.56 để truy cập vào trang web. Phương thức hoạt động của DNS dưới sơ đồ sau:

Khi ta muốn truy cập vào một trang web ( coi như là lần đầu tiên vào trang web đó, ví dụ trên hình là http://ngoisao.net) thì máy Client sẽ gửi tên miền cần truy cập lên Server và yêu cầu DNS Server phân giải ra địa chỉ IP, phải phân giải ra địa chỉ IP là vì các máy tính trên mạng Internet giao tiếp với nhau thông qua các địa chỉ IP, do đó việc phân giải ra địa chỉ IP là việc bắt buộc. Địa chỉ IP ở đây giống như là một địa chỉ nhà của chúng ta. Việc DNS Server cung cấp địa chỉ IP giống như cung cấp số nhà của trang web cần vào để chúng ta tới đó. Sau khi gửi truy vấn lên DNS Server sẽ trả về cho máy tính địa chỉ IP của trang web, khi đó máy tính truy cập vào trang web đó theo địa chỉ IP Server trả về, và trong các lần sau nếu ta truy cập vào trang web đó nữa thì trên máy tích có DNS cache, sẽ tự động lưu lại các địa chỉ IP mà máy đã nhờ Server phân giải dùm, sẽ truy cập trực tiếp vào trang web đó mà ko cần phải thông qua DNS Server phân giải tên miền lại nữa. Vậy là chúng ta đã biết DNS hoạt động như thế nào rồi.

Trên thị trường hiện nay, khi ta mua Camera IP thì thường chúng được tích hợp DDNS (Dynamic Domain Name System). DDNS thường là một tên miền miễn phí được nhà SX tích hợp sẵn vào trong Camera, tại sao phải tích hợp vì để giải quyết vấn dề IP động, đa số chúng ta hiện nay đều đăng ký dịch Internet IP động . Ip động là mỗi khi ta tắt mở Modem, Router hoặc do vấn đề về điện của nhà bạn hay cúp điện thì khi ta mở Modem, Router lại thì bên ISP ( nhà cung cấp dịch internet) sẽ cấp cho chúng ta một địa chỉ IP mới, vì vậy trước đó nếu ta được cấp địa chỉ ip là A thì sau khi mở lại modem sẽ được cấp địa chỉ IP là B. Vấn đề trên sẽ được giải quyết hoàn toàn bằng dịch vụ DDNS được tích hợp sẵn trên Camera IP, DDNS sẽ tự động cập nhật địa chỉ IP của bạn sau khi đã bị đổi để gửi lên Server chạy dịch vu DDNS, từ đó bạn có thể truy cập vào Camera IP bằng tên miền miễn phí của nhà sản xuất.