Đối với hệ thống camera Analog HD thì mất hay có mạng internet cũng đều không ảnh hưởng gì đến việc ghi hình, vì hệ thống này độc lập với nhau. 
Sau khi mất mạng và có mạng trở lại thì tất cả các file lưu trữ trên hệ thống các bạn vẫn xem lại từ xa như bình thường.
Còn 1 trường hợp nữa mất mạng LAN xảy ra với thiết bị camera IP thì đương nhiên đầu ghi sẽ không được lưu. 


Mọi chi tiết về vấn đề ghi hình khi có sự cố mạng xin mời bạn truy cập trang web Samtech để tìm hiểu thêm. 

Mời bạn xem thêm: