Nếu bạn muốn xem hình ảnh camera một lúc trên nhiều màn hình từ một đầu ghi thì chúng ta có thể tận dụng đường VGA và HDMI để chia ra làm 2 màn hình. Nếu trong trường hợp nhiều hơn 2 màn hình chúng ta có thể dùng bộ chia, hiện tại Samtech đã có sẵn 2 đường HDMI riêng biệt để bạn tiện theo dõi.

Mọi chi tiết về kết nối các thiết bị khác nhau mời bạn truy cập trang web Samtech.vn để xem thông tin cụ thể.

Mời bạn xem thêm combo camera của Samtech: