Ngoài việc lưu trữ trên ổ cứng, bạn hoàn toàn có thể dừng chính chiếc máy tính để ghi lại tất cả sự kiện xảy ra trong hệ thống camera quan sát của bạn. Ngoài ra có một phương thức lưu trữ nữa là trên điện thoại đám mây tuy nhiên việc này sẽ lưu trữ trên server của một bên thứ 2, có thể bạn sẽ không được chủ động trong vấn đề kiểm soát dữ liệu. Vì vậy theo samtech VN thì chúng ta sẽ lưu trữ trên ổ cứng lắp trên đầu ghi hoặc lưu trên máy tính của mình để bảo mật thông tin nhất.

Mọi chi tiết về vấn đề lưu trữ mời bạn truy cập trang web Samtech.vn để xem thêm thông tin cụ thể.

Mời bạn xem thêm combo camera của Samtech: