Tại sao camera đã có thẻ nhớ bên trong rồi mà cần lưu trữ ghi hình đám mây trên cloud?

Cũng giống như Google drive hay là icloud của apple, tất cả hình ảnh dữ liệu ghi trên thẻ nhớ sẽ được xóa lần lượt khi thẻ nhớ đầy. Thẻ nhớ sẽ bị xóa cuốn chiếu. Thẻ nhớ lớn nhất đến 128 gb thì có thể ghi được nhiều nhất 1 tháng. Vì vậy, những video nào cần thiết lưu trữ hình ảnh, ta cần mua thêm dung lượng iCloud để ghi hình trên đó. 

Việc này giúp video lưu vĩnh viễn trên máy chủ, để ta truy cập bất cứ lúc nào.

Tuy nhiên ta phải trả một mức phí nhất định cho dịch vụ iCloud.

Mong các bạn lựa chọn được phương án tối ưu nhất để lưu trữ dữ liệu của mình!