Nguyên nhân của sự cố này:

- Thứ nhất là kiểm tra lại ổ cứng có hoạt động hay không, bộ dài của ổ cứng có đủ để lưu trữ đến file hôm nay hay không. 

- Thứ 2 là thời gian cài trên đầu ghi sai với thời gian thực bên ngoài, nên khi kiểm tra không đúng với ngày và thời gian nên không xem đúng dữ liệu, nên cài đặt thời gian cho chuẩn 

Mọi chi tiết về vấn đề không xem lại file mời bạn truy cập trang web Samtech.vn để xem thêm.

Mời bạn xem thêm combo camera của Samtech: