Tất cả các hệ thống camera giám sát của Samtech thì chúng ta có thể kiểm tra được những người đã từng truy cập vào đầu ghi bằng cách kiểm tra lại bản ghi nhật kí của đầu ghi. Tất cả bản ghi được lưu trong đầu sẽ cho chúng ta biết chi tiết những ai truy cập địa chỉ ID nào truy cập vào đầu ghi, kiểm soát được mức độ an ninh của đầu ghi. 

Mọi chi tiết về cách cài đặt hay kiểm tra nhật kí mời bạn truy cập trang web Samtech.vn để xem hướng dẫn cụ thể. 

Mời bạn xem thêm combo camera của Samtech: