Nguyên nhân của việc không xem được thì có thể gặp sự cố sau: 

Kiểm tra xem mạng LAN đã kết nối với đầu ghi bằng dây đã được đảm bảo chất lượng hay chưa bằng cách là chúng ta nhìn đèn phía sau thiết bị, nếu chúng không nháy sáng chứng tỏ dây hoặc đầu có sự cố về đường LAN. Nếu đã nháy sáng mà tiếp tục không dò được, thì chúng ta có thể sai lớp mạng và hệ thống modem trong nhà. Vì vậy chúng ta muốn biết lớp mạng là gì thì chuyển vào cài đặt mạng và chuyển chế độ DHCB và khởi động lại đầu ghi. Lúc đó chúng ta sẽ thấy lớp mạng được gán phù hợp với mạng ở nhà. 

Mọi chi tiết về cách kết nối mạng xin mời bạn truy cập trang web Samtech.vn để xem thêm.

Mời bạn xem thêm combo camera của Samtech: