Tính năng chính của Tuya Camera

  • Kết nối và quản lý tất cả các thiết bị thông minh bạn sử dụng trong nhà.
  • Quản lý nhiều thiết bị, nhiều phòng, nhiều ngôi nhà với một ứng dụng duy nhất.
  • Tạo nhóm để điều khiển nhiều thiết bị chỉ bằng một lần nhấn.
  • Mời người dùng và chỉ định họ các cấp ủy quyền khác nhau trong ứng dụng.
  • Tạo các quy tắc và kịch bản tự động hóa.

Dữ liệu trạng thái, cài đặt, ngữ cảnh được lưu trữ trên một đám mây (Cloud) thông minh được triển khai toàn cầu, sử dụng chủ yếu kết nối Wifi cho phép bạn điều khiển thiết bị từ xa ở bất cứ đâu có mạng Internet

Dữ liệu trạng thái, cài đặt, ngữ cảnh được lưu trữ trên một đám mây (Cloud) thông minh được triển khai toàn cầu, sử dụng chủ yếu kết nối Wifi cho phép bạn điều khiển thiết bị từ xa ở bất cứ đâu có mạng Internet

Về cơ bản Tuya Camera cũng không khác gì so với Tuya Smart chỉ là Tuya làm riêng 1 app để chúng ta dễ dang quản lý Camera cũng như các thiết bị thông minh khác một khách hiệu quả nhất