Cách điều chỉnh nhiệt độ phù hợp cho một số loại tủ lạnh

- Đối với tủ 2 dàn lạnh

Có 2 nút nhấn, chỉnh nhiệt độ riêng biệt cho 2 ngăn. FREEZER là ngăn đông, FRIDGE là ngăn mát.

Chỉnh ngăn này không ảnh hưởng ngăn còn lại. Bạn chỉ cần nhấn vào đến khi hiện nhiệt độ thích hợp.

Ngăn đông nên ở âm 18 độ C. Ngăn mát 2 - 4 độ C.

Cách điều chỉnh nhiệt độ tủ lạnh phù hợp để kéo dài tuổi thọ

- Đối với tủ lạnh Toshiba

Bạn nên vặn nút (nằm ở ngăn mát) ở mức giữa hoặc hơn một chút nếu trữ nhiều thực phẩm.

Nếu tủ của bạn có thanh điều chỉnh lượng gió, bạn có thể điều chỉnh theo hướng dẫn ở mục 1 và 2.

Nên đặt nút vặn ở mức giữa để nhiệt độ ổn định

- Đối với tủ lạnh Aqua

Hầu hết các tủ lạnh Aqua chỉ có 1 nút vặn cho cả 2 ngăn.

Bạn nên vặn ở mức trung bình (mức 3) hoặc hơn một chút nếu trữ nhiều thực phẩm.

- Đối với tủ lạnh Panasonic

Thường chỉ có nút chỉnh nhiệt độ, bạn nên để ở số 3 hoặc 4 (nếu nhiều đồ).

Nếu có thanh chỉnh lượng gió thì nên để ở số 4.

Điều chỉnh nhiệt độ tủ lạnh Panasonic bằng cách xoay nút vặn

- Đối với tủ lạnh Sanyo

Hầu hết các tủ lạnh Sanyo chỉ có 1 nút vặn cho cả 2 ngăn.

Bạn nên vặn ở mức trung bình ( tại vị trí Med) hoặc hơn một chút nếu trữ nhiều thực phẩm.

Nếu tủ có thêm thanh điều chỉnh lượng gió, bạn có thể điều chỉnh theo hướng dẫn ở mục 1 và 2.