Bước 1: Ngắt điện và để cho quạt ngừng xoay rồi mới tiến hành làm vệ sinh.

Ngắt điện trước khi vệ sinh quạt

Ngắt điện trước khi vệ sinh quạt

Bước 2: Tháo khung viền lồng quạt ra ngoài.

Tháo khung quạt

Tháo khung quạt

Bước 3: Tháo lồng quạt trước ra bên ngoài.

Tháo lồng quạt trước

Tháo lồng quạt trước

Bước 4: Tháo chốt cánh quạt và kéo nhẹ lấy cánh quạt ra bên ngoài.

Tháo chốt cánh quạt

Tháo chốt cánh quạt

Bước 5: Lau chùi thật sạch phần cánh quạt.

Lau chùi cánh quạt

Lau chùi cánh quạt

Bước 6: Lau chùi lồng quạt mặt trước.

Lau chùi lồng trước quạt

Lau chùi lồng trước quạt

Lau chùi lồng quạt mặt sau.

Lau chùi lồng quạt mặt sau

Lau chùi lồng quạt mặt sau

Bước 7: Tháo mặt thảo ra.

Tháo mặt thảo ra

Tháo mặt thảo ra

Lau sạch mặt thảo bằng khăn mềm.

Lau chùi mặt thảo

Lau chùi mặt thảo

Bước 8: Dùng cọ quét để vệ sinh phần động cơ, khe tản nhiệt.

Vệ sinh phần động cơ và khe tảng nhiệt

Vệ sinh phần động cơ và khe tảng nhiệt

Bước 9: Lắp lại mọi thứ vào quạt và có thể sử dụng như bình thường.

Lắp quạt lại bình thường